Tutustu koulutukseen

Tieto- ja viestintätekniikka

Kyamkin tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmassa hyödynnetään virtualisointia tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden opetuksessa.

Virtualisointi tarkoittaa tietokoneen laitteistoresurssien jakamista useamman käyttöjärjestelmän kesken. Laitteistoresurssien jakamista hoitavan hypervisorin päällä voidaan ajaa mitä tahansa laitteiston tukemaa käyttöjärjestelmää, kuten verkkolaitteiden käyttöjärjestelmää.

Virtualisoiduilla laitteilla voidaan toteuttaa lähestulkoon identtisiä opetusympäristöjä,
joita on toteutettu fyysisillä tietoverkkolaitteilla
ja tietokoneilla.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa virtualisointi otettiin ensimmäisenä käyttöön operaattoriverkkojen englanninkielisessä opintojaksossa, jonka toteutin ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönäni.

Tietoverkkotekniikan opiskelija Jaakko Nurmi jatkaa virtualisointialustan kehittämistä opinnäytetyönään. Hän on jo tehnyt merkittäviä parannuksia järjestelmän tekniseen toteutukseen.

Paljon etua oppimiseen

Virtualisointi antaa merkittäviä etuja
opetukseen ja mahdollistaa laajempien harjoitteiden toteuttamisen ilman investointeja kalliisiin laitteisiin.

Esimerkiksi operaattoriverkkojen opintojaksolla jokainen opiskelija rakentaa työasemalleen oman operaattoriverkon kokonaisuuden kaikkine palveluineen.

Opintojakson edetessä nämä yksittäiset operaattoriverkot liitetään toisiinsa yli 400 virtuaalista laitetta käsittäväksi kokonaisuudeksi.

”Rautapohjaisilla” laitteilla tämä olisi
taloudellisesti järjetön kokonaisuus toteuttaa ja vaatisi valtavasti tilaa ja sähkönsyöttöä. Oppimisen kannalta tällainen kokonaisuus on äärimmäisen arvokas ja vastaa hyvin pitkälle todellista operaattoreiden välistä toimintaa.

Mahdollistaa monia kokeiluja

Virtualisointi mahdollistaa myös paljon
toimintoja, joita ei ole mahdollista toteuttaa järkevillä kustannuksilla fyysisillä laitteilla toteutetussa laboratoriossa.

Esimerkkinä tällaisista on muun muassa
viallisten kaapeleiden simulointi, joka virtuaalisessa ympäristössä voidaan toteuttaa puhtaasti ohjelmallisesti.

Nurmi onkin kehittänyt osana opinnäytetyötään virtuaalista kytkentäkaapelia, johon voidaan ohjelmoida halutunlainen pakettihävikki ja viive.

 

Virtualisointi on tullut jäädäkseen tietoverkkotekniikan ja kyberturvallisuuden opetusympäristöihin.

Tietoverkkotekniikan opiskelija Jaakko Nurmi jatkaa virtualisointialustan kehittämistä opinnäytetyönään.

Hyökkäysharjoituksia pelaamalla

Virtualisointimenetelmä on myös otettu
perustaksi EAKR-rahoitteisessa hankkeessa Kyberturvallisuusosaamisen ja -liiketoiminnan kehittäminen.

Hankkeessa toteutetaan kyberturvallisuus-aiheinen peli, jossa pelaaja haastetaan toimimaan virtualisoinnilla toteutetussa ympäristössä, mikä vastaa realistista ympäristöä tietokoneineen, palvelimineen ja verkkolaitteineen.

Virtuaalisilla skenaarioilla voidaan toteuttaa todentuntuisia hyökkäysharjoituksia, joista ensimmäisiä on jo pilotoitu hakkerointitekniikan opintojaksoilla.

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on
sopinut myös Cisco Systemsin kehittäjäohjelmaan liittymisestä. Se tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää kaikkia virtualisoituja laitteistoja ja Cisco Systemsin omaa virtuaalilaboratoriotuotetta opetuksessa.

Opiskelu ja työelämä

Koskinen 2/2016

Teksti: Lehtori Vesa Kankare | Kuvat: Petri Hurme