Ambulanssisimulaattorin mallinnuskuvat.

Liikenneonnettomuuksissa, joissa ambulanssi on osallisena, kuolee Suomessa vuosittain 1–2 ihmistä ja loukkaantuu 20–30  ihmistä. Lisäksi ambulansseille sattuu vuosittain useita vaaratilanteita, jotka uhkaavat potilasturvallisuutta ja kiireellisen ensihoidon saatavuutta. Ambulanssi-simulaattori tuo niin opetukseen turvallisen ympäristön harjoitella potilaan hoitoa ja kuljetusta.

Kyamk, tuleva Xamk, profiloituu jatkossa vahvasti ensihoidon toimintaympäristöjen sekä hälytysajon liikenne- ja potilasturvallisuuden kehittäjäksi. Pian Metsolan kampukselle valmistuu ensihoidon opintoja varten virtuaalinen tila, josta löytyy realistisen ajosimulaation mahdollistava ambulanssi täydellä varustuksella sekä laaja seinänäyttö, jolle heijastetaan erilaisia toimintaympäristöjä.

Todenmukainen ja turvallinen oppimisympäristö

Ambulanssisimulaattoria käytetään niin ensihoitajakoulutuksen kuin ylemmän ammatti-korkeakoulututkinnonkin opetuksessa ja lisäksi täydennyskoulutuksissa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

"Turvallisuusnäkökulman lisäksi simulaatio-pedagogiikka mahdollistaa ensihoidon todenmukaisen oppimisympäristön, jossa pystymme luomaan kaikille opiskelijoille samanlaisen harjoittelutilanteen", kertoo Kyamkin ensihoidon lehtori Juhani Seppälä.

Simulaattorilla voidaan harjoitella esimerkiksi onnettomuuspaikalla potilaan ensihoitoa, jolloin viereen isolle valkokankaalle heijastetaan äänineen erilaisia elementtejä, jotka kuvaavat tosielämän tilanteita. Simulaattori täydentää opetuksessa jo käytössä olevia hoitosimulaatiotiloja sekä opetussairaalaa ja harjoituskerrostaloa.

Oikea ambulanssi varusteineen

Kuljetustilanteeseen toden tuntua tuo
VW Amarok Negea -ambulanssin täydellinen ambulanssivarustus, johon kuuluvat kaikki nykyaikaiset hoitovälineet kuten paineluelvytys-laite, hengityskone ja sähköinen potilastieto-järjestelmä. Kuljettaja näkee simuloidun tuulilasinäkymän ja simulaatiolaitteiston liike-alusta vastaa ajoliikkeisiin totuudenmukaisesti kuin tiellä ajettaessa.

Ambulanssisimulaattorilla harjoitellaan normaalia liikennekäyttäytymistä, ennakoivaa ajoa, turvallista hälytysajoa sekä erilaisia yllättäviä liikenne-tapahtumia. Samaan aikaan voidaan harjoitella kuljetuksen aikaista potilaan valvontaa ja hoitoa sekä potilasturvallisuuden huomioimista. Myös ergonomia otetaan huomioon harjoitteissa.

Ohjaamon ja hoitotilan tapahtumia voi seurata 8–10 hengen debriefing-tilassa sekä tarvittaessa viereisessä 60-paikkaisessa auditoriossa. Harjoituksen videotallentaminen ja toistamisen mahdollisuus antaa erinomaiset mahdollisuudet oppia omasta ja muiden työskentelystä.

Opiskelu ja työelämä

Koskinen 4/2016

Teksti: yhteisömanageri Tiina Puhakka