Kyberturvallisuutta kehitetään joukolla

Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen on käynnistynyt vauhdikkaasti uudessa yhteishankkeessa, jossa Kyamk on mukana.

Toukokuussa 2015 käyntiin pyörähti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan yliopiston ja Cursor Oy:n yhteishanke ”Kyberturvallisuus-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen”.

Hankkeen tavoitteena on luoda kyberturvalli-suuden kehittämisen, kyberturvallisuus-palveluiden pilotoinnin sekä kyberuhkien ja
-haasteiden kartoittamisen ja tutkimisen osaamiskeskus CyberPros Academy.  Työ on päässyt reippaaseen vauhtiin myös CyberLab-innovaatio-alustan rakentamisessa.

Digitalisaation vyöryessä kovaa vauhtia jopa pieniin yrityksiin, yritysten tietoturvaan ja kyberuhkien hallintaan on panostettava erityisesti osaamista kasvattamalla. Hankkeella on merkittävä rooli tämän osaamisen kasvattamisessa ja oikean suunnan näyttämisessä.

Tavoitteena kyberosaamiskeskus

CyberPros Academy -osaamiskeskuksen toiminta-ympäristöön kuuluu moderni konesali sekä tehokkailla tietokoneilla varustettu kyber-turvallisuuden koulutusluokka. Konesali toimiin alustana uudelle innovatiiviselle tavalla kouluttaa kyberturvallisuutta pelien avulla.

CyberLab-ympäristössä on mahdollista myös harjoitella penetraatiotestauksia, haavoittuvuus-skannauksia, jotka liittyvät esim. tietoturva-katsauksiin ja  -auditointeihin.

Hankkeen projektipäällikkö Martti Kettunen on innoissaan hankkeen aikaansaamasta myönteisestä ilmapiiristä niin opiskelijoiden, opettajien kuin yhteistyöyritysten kanssa.

CyberPros Academy -osaamiskeskuksen rakentaminen on vakaalla pohjalla sen saadessa rahoitusta myös kolmesta muusta hankkeesta.

Elokuun 2015 lopulla Kotkan Höyrypanimolla järjestetty ”Kyberturvallisuus ja IoT” -seminaari keräsi kokoon heti hankkeen lanseerauksen yhteydessä ison joukon sekä alan huippuosaajia että alueen yrityksien edustajia. Mukana Höyrypanimolla olivat Suomen suurimmat teknologiavaikuttajat Risto Linturista Googleen ja F-Secureen.

Teemana pelillistetty kyberturvallisuus

Hankkeen yhteydessä kartoitetaan ja rakennettaan yhteistyömahdollisuuksia sekä toimintamuotoja eri ICT-alan toimijoiden sekä pelialan yritysten kanssa. Tähtäimessä on myös kilpailukykyisten liiketoimintamallien ja uuden yrittäjyyden luominen alueelle.

Koska yksi pääteemoista on pelillistetyn kyberturvallisuuden koulutuskonseptin rakentaminen, on härkää tartuttu jo heti alkuvaiheessa sarvista.

Tällä saralla erityisesti myös opiskelijat hyötyvät hankkeesta: GameLabissa peliohjelmoinnin

Tutkimus ja kehitys

Kyberhanke lanseerattiin ”Kyberturvallisuus ja IoT” -seminaarissa Kotkan Höyrypanimolla 27.8.2015. Puhumassa Martti Kettunen.

Kyamkin ICTLabin ja GameLabin yhteydessä toimiva CyberLab hyödyntää uusimpia tietoturvaratkaisuja, laitteita ja ohjelmia.

opiskelijat ovat jo ryhtyneet kyberturvallisuuspelin tekoon kotkalaisen GoodLife Technologies
-yrityksen kanssa.

Tietoverkkotekniikan opiskelijat osallistuvat puolestaan CyberLab-konesalin rakentamiseen sekä suunnittelevat uusia virtuaalikoneilla toteutettavia kyberturvallisuuden harjoitusskenaarioita suunniteltaviin kyberturvallisuuspeleihin.

 

Lisätietoja

 

Koskinen 5/2015

Teksti: Lehtori Kirsi Rouhiainen ja yliopettaja Martti Kettunen | Kuvat: Kirsi Rouhiainen