Saana Piirainen työharjoittelussa Biosampo-oppimisympäristössä.

TKI-energiakeskittymä – kädet ja aivot yhdessä -hankkeessa suoritetaan insinööriopintojen opintopisteitä uusiutuvan energian ympärillä Kouvolan seudun ammattiopiston Biosampo-oppimisympäristössä Anjalassa.

Yhteistyö kahden oppilaitoksen välillä toimii saumattomasti. Päätavoitteena on luoda alueen oppilaitoksille yhteinen oppimisympäristö energia- ja ympäristötekniikan koulutukseen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelija Saana Piirainen on tutustunut Biosampo-oppimisympäristöön opintojen aikana ja suorittanut samalla opintopisteitä. Suorituksia on kertynyt opintojaksosta sekä työharjoittelusta, jossa Piirainen osallistui TKI-energiakeskittymä-hankkeen toteutukseen. Hän keskittyi uusiutuvaan energiaan ja biotalouteen.

Biopolttoaineiden jalostaminen

Opintojakso ”Biopolttoaineiden jalostaminen” sisältyy energiatekniikan ydinosaamisen opintoihin ja antaa valmiudet biopolttoaineista ja niiden käsittelymenetelmistä. Teoriaosuus toteutettiin Kotkan kampuksella ja laboratorioharjoitukset suoritettiin Biosampo-oppimisympäristössä.

Piiraisen mielestä teoria ja käytäntö käyvät käsi kädessä biopolttoaineiden opintojaksolla. Laboratorioharjoitusten osuutta kokeiltiin viime keväänä ensimmäistä kertaa ja Saanan näkemys harjoituksien tärkeydestä on yhtenäinen muiden kurssilaisten kanssa.

"Biosampo-oppimisympäristön hyödyntäminen tällaisilla kursseilla on aivan ehdottoman tärkeää, jolloin opiskelijat pääsevät itse kokeilemaan titrausta, pyrolyysiprosessia, rypsin pelletointia tai vaikkapa biodieselin tekoa", toteaa Piirainen.

 Vesiturbiinin mitoitus

Viime kesänä Piirainen suoritti osan työharjoittelustaan osallistumalla Biosampo-oppimisympäristössä höyrymoottoriharjoituksen testiajoihin sekä tuuli- ja vesiturbiinin mitoitukseen. Vesiturbiinin mitoitus kokonaisuudessaan oli mielenkiintoinen projekti, jossa huomioitiin olemassa oleva maasto, jonka pohjalta suoritettiin laskelmat. Lopputuloksena Biosammon läheisyydessä olevaan puroon sijoitettavan vesivoimalan teoreettiseksi tehoksi saatiin 2,5 kW.

Syksyllä aiempaan mitoitukseen perustuen mallinnettiin pienoisturbiini Kyamkin 3D- tulostimella. Turbiinin toimintaa on kokeiltu niin Kyamkin kuin Biosammon laboratorioissa.

"Suosittelen opiskelijoille osallistumista ammattikorkeakoulun TKI-hankkeisiin, sillä tällöin pääsee osallistumaan käytännön projekteihin", Piirainen sanoo.

Tutkimus ja kehitys

Koskinen 6/2016

Teksti: Projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen, projektityöntekijä Erja Tuliniemi ja energiatekniikan opiskelija Saana Piirainen | Kuvat: Petri Hurme