Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Koskinen
4/04
1.4.04
XI vsk.

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivulle 3Sivulle 4Sivulle 5Sivulle 6Sivulle 7Sivulle 8


                     

Kuljetustuotannon
toimintolaskennasta kirja

Marja Metso, tiedotus@kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt kirja kuljetustuotannon toimintolaskennasta. Yliopettaja, tekniikan lisensiaatti Reijo Oksasen kirjoittama teos on tarkoitettu oppikirjaksi logistiikan ammattilaisiksi aikoville sekä käsikirjaksi yritysten kuljetustaloudesta, taloussuunnittelusta ja laskentatoimesta vastaaville.

Kirja käsittelee kuljetustuotantoa toimintolaskennan kaksiulotteisesta näkökulmasta: prosessinäkökulmasta ja kustannusnäkökulmasta . Toimintolaskenta on sisäisen kustannuslaskennan menetelmä, jossa jokin toiminto, sen tekemisestä aiheutuvat kustannukset ja niiden kohdistustekijät (kustannusajurit) tunnistetaan. Perusajatuksena on kustannusten kohdistaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toiminnoille ja toimintoryhmille sekä niiden aikaansaamille suoritteille, tuotteille ja asiakkaille.


Yliopettaja Reijo Oksanen.

”Laskemaan oppii vain laskemalla, mutta tärkeätä ei ole itse laskeminen vaan laskelmien tulosten tulkinta ja oikeiden päätösten tekeminen ja toimiminen niiden mukaisesti”, Reijo Oksanen korostaa.

Tekniikan lisensiaatti Reijo Oksanen on toiminut yli 35 vuotta kuljetusalan ja logistiikan asiantuntijana. Pitkän uransa aikana hän on työskennellyt elintarviketeollisuuden (Valio Oy), kuljetusalan yrittäjäjärjestön (Suomen Kuorma-autoliitto ry), kuljetusvälineteollisuuden (Pohjolan Kori Oy) ja logistiikan konsulttitoimiston (MH-Konsultit Oy, nykyisin ELC Finland Oy) kehittämis- ja johtotehtävissä. Vuodesta 1995 lähtien hän on toiminut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun logistiikan yliopettajana ja nykyisin myös tekniikan toimialalla logistiikan koulutusohjelmajohtajana.

Kuljetustoiminnot
keskeisessä asemassa

Kuljetustoiminnoilla on keskeinen merkitys tuotantohyödykkeiden toimitusketjussa. Kuljetuskustannusten osuus yritysten logistiikkakustannuksista on yleensä suurin. Kuljetuskustannukset myös jatkuvasti kasvavat toimituserien pienetessä, toimitustiheyden ja -nopeuden lisääntyessä ja varastoinnin keskittyessä. Erityisesti Suomessa kuljetuskustannukset ovat suuret pitkien välimatkojen, osakuormien jakelun sekä korkeiden työ-, pääoma- ja energiakustannusten vuoksi. Vain kuljettamalla raaka-aineet voivat siirtyä tuotantolaitoksiin ja niissä valmistetut tavarat edelleen lopullisille asiakkaille.

Toimintolaskennan soveltaminen kuljetusalalla on vähäistä, eikä sen laskentaperiaatteita ja -menetelmiä juurikaan tunneta. Kustannusten kohdistaminen kuljetettaville tuotteille ja asiakkaille hinnoittelun perusteeksi on ongelma erityisesti silloin, kun kuljetusjärjestelmä muodostuu eri kuljetusmuodoista ja monista vaiheista tai kun hinnoittelun kohteina ovat osakuormat. Myöskin yritysten hallinto- ja muiden ns. yleiskustannusten sekä kuljetuskaluston tyhjänä ajon ja odotuskustannusten kohdistaminen kuljetussuoritteille on vaikea ratkaista oikeudenmukaisella tavalla.

Kirjassa käsitellään kuljetuksia suorittavan ja käyttävän yrityksen kustannusten kohdistamis- ja hinnoitteluongelmia kuljetustalouden perusteista lähtien.

Jotta kirja palvelisi opetustarkoitusta mahdollisimman hyvin, on jokaisen luvun lopussa esitetty kysymyksiä ja harjoitustehtäviä, jotka on tarkoitettu sisällön ymmärtämisen testaamiseksi. Lukijat voivat myöskin harjoitella laskelmien tekemistä kirjassa esitettyjen esimerkkilaskelmien avulla.

Lisätietoja
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, tekniikan toimiala
Yliopettaja Reijo Oksanen, reijo.oksanen@kyamk.fi
P. (05) 220 8349 tai 044 702 8349

Julkaisun tiedot
Reijo Oksanen: Kuljetustuotannon toimintolaskenta. Kuljetustalouden perusteista moderniin toimintolaskentaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, Oppimateriaali, Nro 5. Ekondata Oy, Hyvinkää 2004. ISBN 952-5214-33-8. ISSN 1239-9086. 218 s.

Julkaisun hinta on 40 euroa (sis. alv:n 8 %) ja sitä myy Kymenlaakson ammattikorkeakoulu/Julkaisumyynti (PL 13, 48231 KOTKA), sähköposti: julkaisumyynti@kyamk.fi

Julkaisua myy myös Ekondata Oy,  Vehkojantie 1 B 4, 05830 HYVINKÄÄ, sähköposti: info@ekondata.fi

 
[jutun alkuun]

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivulle 3Sivulle 4Sivulle 5Sivulle 6Sivulle 7Sivulle 8