Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Koskinen
5/02
14.3.02
VII vsk.

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5Sivu 6Sivu 7Sivu 8Kouvolan liiketalouden opiskelija Hannu Siukkola sai ideansa Venture Cupin kiihdytystyöpajapäivään.
Venture Cup tarjoaa
yrityssparrausta ja kilpailun

Kymenlaaksosta kaksi ideaa pääsi sparrausryhmään

Teksti ja kuva Marja Metso, tiedotus@kyamk.fi

Venture Cup kannustaa erityisesti korkeakoulutettuja perustamaan innovatiivisia yrityksiä Suomeen. Kilpailun kolmas vaihe päättyy 27.3.2002. Kilpailuun kannattaa osallistua jo pelkän sparrauksen vuoksi: hyvillä  ideoilla on mahdollista päästä kokeneiden ammattilaisten ohjaukseen. Kymenlaakson AMK:sta pääsi ensimmäisessä vaiheessa kolme opiskelijaa ja heiltä kaksi ideaa;  anjalankoskelainen Hannu Siukkola on yksi valituista.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Hannu Siukkola osallistui liikeideallaan Venture Cupin ensimmäiseen vaiheeseen viime syksynä. Hänen ideansa pärjäsikin valtakunnallisella tasolla hyvin: se oli yksi viidestätoista joka otettiin ns. kiihdytystyöpajapäivään.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kaikkiaan yli 250 ideaa. Hannu Siukkola osallistui ideallaan yksin. Hänen lisäkseen Kymenlaakson AMK:sta pääsi toinenkin idea. Sen oli tehnyt joukkue, johon kuului mm. kaksi AMK:n omaa opiskelijaa sekä muita henkilöitä.

Kymenlaakson AMK:n yrittäjyyden kehitysjohtaja Jari Handelberg pitää kahden iden pääsyä 15 parhaan joukkoon merkittävänä saavutuksena.

"Kaksi on mielestäni oikein hyvä määrä, koska kilpailua ei ole pidetty vielä kovin paljon esillä tänä vuonna. Nythän kilpailu oli ensimmäistä kertaa koko maata sekä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskeva. Ensi vuonna aiomme panostaa paljon enemmän kilpailun markkinoimiseen opiskelijoille", Handelberg kertoo.

Handelberg muistuttaa, että kilpailuun voi osallistua joko yksin tai ryhmässä. Ryhmään voi kuulua erilaisten tahojen edustajia.

Venture Cupin kolmanteen vaiheeseen ehtii vielä mukaan. Neuvoja ja vinkkejä Venture Cup -liiketoimintasuunnitelman laatimista varten Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa antaa mm. yrittäjyyden kehitysjohtaja Jari Handelberg, jari.handelberg@kyamk.fi tai 044 702 8972.

Antoisa
kiihdytystyöpajapäivä

Kiihdytystyöpajapäivä pidettiin 12. joulukuuta 2001 Espoon Innopolissa ja se oli Hannu Siukkolan mukaan oikein antoisa. Päivän aikana jokainen kilpailija tai joukkue sai henkilökohtaista opastusta monelta eri ammattilaiselta. 

"Pääsin keskustelemaan aiheesta alan ammattilaisten kanssa ja sain ihan hyvää palautetta", hän kertoo. 

Hannu Siukkolan idea liittyy telekommunikaatioalan turvapalveluiden kokonaisratkaisuun.

"Siinä on kysymys käytännönläheisestä ideasta, joka voitaisiin toteuttaa nykytekniikalla. Idea sai kiitosta siitä, että kyse on nimenomaan palvelusta, jolla voi olla kaupallista hyötykäyttöä, eikä esim. pelistä tms."

Hannu Siukkola ei ole kehitellyt ideaa vielä protyyyppi-asteelle, mutta ajatus siitä on itämässä.

"En ole kehitellyt ideaani vielä pitemmälle, koska opinnot ovat vieneet näin ensimmäisenä lukuvuonna paljon aikaa. Saa nähdä, kehitänkö sitä edelleen esim. opintoihin liittyvänä projektina", Hannu kertoo.
 


 
Maksutonta 
ohjausta tarjolla 

Venture Cup järjestää pyynnöstä kilpailujoukkueille sopivan ohjaajan kilpailun toisesta vaiheesta (5.12.2001) alkaen.

Kilpailuun osallistuvien tueksi on koottu huipputason valtakunnallinen ohjaajaverkosto. Kokeneet ja asiantuntevat ohjaajat auttavat osallistujia kaikissa liiketoimintasuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa maksutta. Ohjaaja ja ohjattavat sopivat ohjauksen muodosta keskenään tapauskohtaisesti.

Viime vuoden osallistujat ovat kiittäneet ohjaajiaan arvokkaasta avusta ja myös harmitelleet, että olivat heränneet liian myöhään ohjaajan pyytämiseen. Tartu tilaisuuteen samantien! Ohjauksesta tarkemmat ohjeet https://www.finland.venturecup.org/ ja sieltä Koulutus-valikko.

50 000 euroa
jaossa pian

Onko sinulla liikeidea? Viimeistään nyt kannattaa lähteä kirjoittamaan liiketoimintasuunnitelmaa, sillä Venture Cupin kolmannen vaiheen kilpailutyöt pitää palauttaa viimeistään keskiviikkona 27. maaliskuuta klo 12.00. Kilpailu on avoin myös uusille osallistujille! Finaalivaiheen palkinnot ovat huomattavat: 1. palkinto 25 000 euroa, 2. palkinto 15 000 euroa ja 3. palkinto 10 000 euroa.

Kilpailutyön palauttamista edeltää pakollinen ilmoittautuminen ja joukkueen perustaminen, joka tapahtuu Venture cupin kotisivuilla. HUOM! nämä toimenpiteet tulee hoitaa hyvissä ajoin ennen palautusta. 

Kolmanteen vaiheeseen osallistumisen edellytyksenä EI ole ensimmäisessä ja/tai toisessa vaiheessa palautettu kilpailutyö: uudetkin kilpailijat ovat tervetulleita mukaan! Huom. Venture Cupin osallistumisoikeutta on haettava erikseen ennen 1.8.2001 perustettujen yritysten liikeideoille, lisätietoja marianne.saarikko@venturecup.org. Täydelliset kilpailuohjeet ja viimeisen vaiheen kilpailutyölle asetetut vaatimukset löytyvät kotisivujen Kilpailu-valikosta. 

Venture Cupin pääpalkinnot jaetaan kolmannessa kilpailuvaiheessa valmiille ja toteuttamiskelpoisille
liiketoimintasuunnitelmille 7.5.2002. Kolme joukkuetta palkitaan yhteensä 50.000 euron rahapalkinnoilla Lisäksi erikoispalkintona luovutetaan parhaalle teknologiahankkeelle maksuton toimitila toukokuussa avattavasta Innopoli II -teknologiayrityskeskuksesta.

Kärkijoukkueilla on kilpailun jälkeen mahdollisuus esittäytyä pääomasijoittajille Entrepreneurs' Forum -tapahtumassa 22.5.2002, jossa sijoittajat tutustuvat rahoituksesta kiinnostuneisiin alkaviin yrittäjiin. Muissa Euroopan maissa järjestettyjen liiketoimintasuunnitelmakilpailuiden menestyjät mittelevät voimiaan Venture Cupin parhaimmiston kanssa kesäkuussa järjestettävässä Midnight Sun Pitch 2002 -tapahtumassa.

Toinen vaihe
palkittu

Valtakunnallisen Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailun toisessa vaiheessa 6.3.2002 palkittiin kymmenen bio- ja ICT-aloille sijoittuvaa liiketoimintasuunnitelmaluonnosta kahdeksalta eri yliopistopaikkakunnalta. 

Kilpailun tuomariston jäsen, OKO Venture Capitalin varatoimitusjohtaja Antti Hovi ilahtui vahvan tieteellisen taustan omaavien tiimien aktiivisuudesta Venture Cupissa: "Toivottavasti tämä on viite siihen, että tutkimusmaailmassa syntyviä innovaatioita pyritään entistä suuremmalla innolla viemään kaupallisiin sovelluksiin asti. Samaan aikaan on todettava, että yhtään sen vähemmän arvokkaita eivät ole ne hankkeet, joissa vahvan käytännön kokemuksen perusteella lähdetään innovatiivisesti ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia. Parhaimmillaan molemmat lähestymistavat yhdistyvät muodostaen vahvan pohjan menestykselle".

Erityisesti korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille suunnatun avoimen kilpailun toiseen vaiheeseen  osallistuttiin 41 liiketoimintasuunnitelmaluonnoksella, joista pääomasijoittajista ja eri alojen asiantuntijoista koostuva kilpailutuomaristo valitsi kymmenen palkittaviksi. Palkittavat joukkueet edustavat laajaa kirjoa teollisuuden, palvelusektorin ja teknologian innovaatioita. Kilpailun tuomarina toimiva sijoitusjohtaja Risto Koskipuro Innofinance Oy:sta kiitteli erityisesti erityyppisten liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden moninaisuutta kilpailutöissä: "Nykytrendeihin verrattuna ideoiden moninaisuus oli minulle yllätys".

Valtakunnallinen Venture Cup järjestetään yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja teknologiakeskusten kanssa. Venture Cupin päätukijat ovat Sitra, Tekes, Uudenmaan TE-keskus ja McKinsey & Company. 

Venture cupin II-vaiheen palkitut joukkueet ja liiketoimintasuunnitelmaluonnokset
(satunnaisessa järjestyksessä)

ITSS, Lappeenranta

Tuote palvelee metsäalan- ja puunhankintayrityksiä sekä myöhemmin eri toimialoja, jotka tarvitsevat toimintaansa tietoa metsien tilasta ja puun kasvusta sekä maapohjista. Järjestelmän avulla voidaan nopeuttaa ja tarkentaa tilojen metsäsuunnitelmien laatimista, tila- sekä leimikkokarttojen tekoa sekä maa-alojen kartoitusta ja hyväksikäyttöä. Näin saadaan reaaliaikaista tietoa metsien ja hakkuiden tilasta ja tarpeellisuudesta sekä esim.  taimikoiden vuotuisesta kasvusta ja hoitotoimenpiteiden tarpeesta. Järjestelmän ominaisuuksia on myös jaettavuus pienempiin osiin, jotka voidaan liittää muihin järjestelmiin.

Food Safety Centre, Kuopio

Food Safety Centre Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia ruokaturvallisuuspalveluja elintarvike- ja lääketeollisuudelle,  suurtalouksille sekä viranomaisille.

Ilmi, Kuopio

Ilmi tarjoaa älykkäitä sulautettuja instrumentointiratkaisuja maailmanlaajuisille markkinoille.

DR Sandwich, Oulu 

DR. Sandwich tarjoaa nopean ja herkän laaduntarkkailupalvelun ja -laitteiston elintarviketeollisuudelle. Sovellus mahdollistaa reaaliaikaisen mikrobien kasvun havainnoinnin tuotannossa.

Codenomicon, Oulu 

Codenomicon Oy tarjoaa ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita ohjelmistojen tietoturvan ja laadun varmentamiseen PROTOS-projektissa kehitetyin menetelmin.

Heartware team, Jyväskylä

Heartwaren liikeidea on virtuaalinen terveysagentti, joka tarjoaa teknologiaa henkilökohtaisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

Mirhava, Turku

Mirhava Oy pyrkii helpottamaan ihmisen ja koneen vuorovaikutusta, etenkin lääketieteen piirissä. Kokemusperäiset ratkaisut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kansainvälisesti toimivien kokeneiden lääkäreiden kanssa.  Parhaillaan kehityksen alla on laitteita sekä suoniyhteyden tehostamiseksi että biokemiallisen potilasseurannan mahdollistamiseksi. Tuotekehittelyssä ja kaupallistamisessa tukeudutaan arvostettuihin korkeakouluihin ja asiantuntijajärjestöihin (mm. Tampereen Tekninen Korkeakoulu, Tampereen Yliopistollinen Keskussairaala, FinnMedi,  AboaTech, Keksintösäätiö) sekä kansainväliseen asiantuntijaverkostoon.

FC Automation, Espoo

Ryhmän liikeidea on biokatalyyttisten suorametanolipolttokennojen valmistus ja myynti. Biopolttokennot tarjoavat vaihtoehdon akuille ja pattereille pienikokoisten, matalatehoisten elektroniikkalaitteiden voimanlähteenä.

Lead Pharmaceuticals, Helsinki

Lead Pharmaceuticals on pienmolekyylilääkeaineiden keksintötutkimuksiin erikoistunut farmaseuttinen tutkimus- ja kehitysyhtiö. Yhtiön kehittämällä LEAD3D teknologialla voidaan tuottaa uudenlaisia johtoyhdisteitä ja lääkekandidaatteja nopeammin ja halvemmalla kuin perinteisillä menetelmillä.

Craspp, Rovaniemi

Craspp:n teknologian avulla voidaan kehittää erittäin pienikokoisia mobiilisovelluksia.

Lisätietoa
www.finland.venturecup.org
Katja Kavilo, finland@venturecup.org
p. (09) 431 39723 tai 040 564 3685


[jutun alkuun]
Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5Sivu 6Sivu 7Sivu 8