Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Koskinen
09/06
30.11.06
XI vsk.

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivulle 3Sivulle 4Sivulle 5Sivulle 6


 

Verkko-opiskelu mahdollistaa
vapaamman opiskelun

Teksti: Heidi Rantanen, tiedotus at kyamk.fi
Kuva: Photoclub / Hugh Clack, hugh.clack at kyamk.fi

Verkko-opiskelu on joustava tapa opiskella. Kaikilla Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutusaloilla on mahdollista suorittaa verkko-opintoja. Lisäksi Valtakunnallisen Virtuaaliammattikorkeakoulun koulutustarjonta  on avointa kaikille ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille.

Virtuaaliopiskelu tarkoittaa yleensä sitä, että kursseilla suoritetaan erilaisia oppimistehtäviä verkkovälitteisesti. Apuna käytetään sekä kirjallista että verkkolähdemateriaalia. Osaksi kurssien suoritusta voi liittyä myös keskustelut Internetissä tai verkkoluennot. Tehtävien palauttamiseen ja oman osaamisensa testaukseen löytyvät omat työkalunsa. Kurssi voidaan päättää myös lopputenttiin verkossa tai perinteisesti luokassa. Verkko-opinnoissa voi olla koko kurssin suoritus tai jokin sen osuus verkossa.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa kaikilla koulutusohjelmilla on omaa verkko-opetustarjontaa. Yksittäisten opintojaksojen verkko-opiskelumahdollisuuksia voi tiedustella suoraan opettajilta. Esimerkiksi elektroniikan opiskelijat voivat suorittaa Cisco-sertifikaatteja verkko-opintoina. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tarjotaan verkkokursseja muun muassa kuvankäsittelystä, tietotekniikasta ja markkinoinnista. Kurssit ovat maksuttomia.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen VirtuaaliAMK-portaali mahdollistaa opiskelun oman korkeakoulun tarjonnan ulkopuolelta. Kurssin voi suorittaa itse haluamanaan aikana, jos pois lasketaan opettajan antamat aikataulut tehtävien palautuksille ja kurssin suorittamiselle. Verkkokurssit mahdollistavat myös yksilötasoisen opiskelun. Jokainen voi myös edetä omassa tahdissa: toiset pohtivat perusteitakin pidempään, kun toiset etsivät tietoa jo vaikeammista osa-alueista.

 

.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen koordinaattori Sirpa Ala-Tommola on toiminut tehtävässään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen koordinaattorina elokuusta 2006 lähtien. Ala-Tommola on opettanut verkossa jo pitkään: verkko-opetuksesta on kokemusta viiden vuoden ajalta, ja viimeiset kaksi vuotta Ala-Tommolan opetus on tapahtunut kokonaisuudessaan verkon kautta. Palaute verkko-opetuksesta on ollut hyvää.

”Opiskelijoiltani on tullut positiivista palautetta verkko-opiskelusta. Verkko-opiskelussa voi opiskella silloin, kun itse jaksaa parhaiten keskittyä. Kurssien sisältöön voi myös syventyä paremmin, kun ne tehdään omalla ajalla ja innostuksella. Erityisesti kiitosta ovat saaneet opetusanimaatiot, joita voi toistaa tarpeen tullen niin monta kertaa kuin haluaa”, Ala-Tommola kertoo.

Sirpa Ala-Tommola kertomassa verkko-opetuksen tilanteesta opetushenkilöstölle sirpa_ala-tommola
 


Ala-Tommola valmistui vuonna 2003 tietojenkäsittelyn tradenomiksi ja jatkaa tällä hetkellä ylemmän AMK-tutkinnon opintoja Lahdessa. Tehtävässään verkko-opetuksen koordinaattorina hän toimii virtuaaliAMK:n yhteyshenkilönä ja seuraa oman talon virtuaaliopetuksen kehitystä. Vaikka verkko-opetuksella on perinteitä Kymenlaakson AMK:ssa, Opetusministeriön tilaston mukaan ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen määrän kehitys on jäänyt jälkeen muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna. Syitä ja parannusehdotuksia tilanteelle etsitään koko ajan. Eräs selkeä syy onkin löytynyt sitä, ettei kaikkia virtuaaliopetuksia ole tilastoitu.

”Verkkokurssin järjestäminen saattaa tuntua työläältä, vaikkei sen sitä tarvitse ollakaan. Lisäresurssia voidaan myöntää uuden kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ensimmäinen kerta on kaikkein työläin, mutta toistuessaan kurssin aikana voidaan keskittyä siihen olennaiseen eli opettamiseen.”

Verkko-opetuksen kehittämistä ja opettajien työtä tukemaan on nimitetty myös kolme verkko-opetuksen yhteyshenkilöä, jotka yhdessä verkko-opetuksen koordinaattorin kanssa pyrkivät lisäämään tietoisuutta verkko-opetuksen mahdollisuuksista sekä opettajille että opiskelijoille.

” Toivon mukaan piakkoin saamme oman koulumme verkko-opetuksen esille jollakin tavalla. Olisi kaikin puolin järkevää tukea valinnaisuutta talon sisäisillä mahdollisuuksilla. Tässä onkin seuraava tärkeä tehtäväni”, Ala-Tommola toteaa.

Lisätietoa
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Verkko-opetuksen koordinaattori
Sirpa Ala-Tommola, sirpa.ala-tommola at kyamk.fi
P. 044 702 8490

http://www.virtuaaliamk.fi.
Opiskelijan virtuaaliAMK:n toimintaohjeet


[jutun alkuun]

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivulle 3Sivulle 4Sivulle 5Sivulle 6