Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Koskinen
14/01
27.9.01
VI vsk.

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5


Virtuaaliammattikorkeakoulun kehitystyö käynnissä

Riitta Leviäkangas, vie9oule@kyamk.fi

Opetusministeriö käynnisti viime vuoden marraskuussa hankkeen virtuaalisesta ammattikorkeakoulusta. Kymenlaakson AMK on mukana viidessä tuotantorenkaassa, jotka tuottavat sisältöjä verkko-opintokokonaisuuksiin. Virtuaalinen oppimisympäristö tulee muuttamaan voimakkaasti sekä opetus- että opiskelukulttuuria.

Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtAMK) on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke. Vuoden 2003 lopussa päättyvän hankkeen tuloksena syntyvä verkostokorkeakoulu on yhteistyöfoorumi koulutustarjontaa verkkoon tuottaville ammattikorkeakouluille ja muille toimijoille. VirtAMK sisältyy OPM:n koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaan ”Verkko opiskeluympäristöksi”, ja sen tarkoituksena on tuottaa ja tarjota korkeatasoisia koulutuspalveluja nykyaikaisella tieto- ja viestintätekniikalla.

Riitta Muuronen (vas.) ja Riitta Jaatinen pitävät virtuaaliammattikorkeakoulun suurimpana etuna, että sen avulla yhden koulun tai opettajan asiantuntemus voidaan laajentaa kattamaan koko AMK-verkosto.
 

Keskeiset toimintatavat muotoutumassa

Kymenlaakson AMK:n yhdyshenkilönä VirtAMK-projektissa toimii osastonjohtaja Riitta Muuronen yrityspalveluosastolta. ”Hanke on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja katto-organisaation projektihenkilöstö on palkattu. Hankkeeseen sisältyville projekteille on haettu mm. ESR-rahoitusta. Rahoituksella toteutetaan portaalin rakentamista ja sisällöntuottamista,” Riitta Muuronen kertoo.

VirtAMK:n toimintatavat ovat muotoutumassa. Katto-organisaatio etsii ammattikorkeakouluille yhteisiä teknisiä ratkaisuja oppimateriaalien ja portaalin osalta. Työn alla on myös opintokokonaisuuksien laatukriteerien määrittäminen ja verkkomateriaaleihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset. VirtAMK:n tekijänoikeustyöryhmä on laatinut mallipohjat sopimuksista, joissa määritellään oppimateriaalien käyttö- ja kopiointioikeudet.

Virtuaalisuus lisää opiskelijan valintamahdollisuuksia

”Jos opiskelijalla on varma näkemys siitä, mitä hän haluaa opiskella, voi virtuaaliammattikorkeakoulun tarjonnasta koota haluamansa opintokokonaisuuden ”, sanoo Riitta Muuronen. Projektin tavoitteena on tuottaa vuoden 2003 loppuun mennessä vähintään 100 opintojaksoa, jotka ovat liitettävissä osaksi AMK-tutkintoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa koko AMK-tutkinnon virtuaalisesti. Opinnot VirtAMK:ssa edellyttävät kirjoilla oloa jossakin ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakouluille yhteisten standardien avulla VirtAMK voi tarjota ympäristöriippumattomia opintomateriaaleja. VirtAMK palvelee opiskelijaa muullakin tavoin. Verkon kautta opiskelija voi palauttaa tehtäviä ja saa nopeaa palautetta opettajalta. Opiskelijan käytössä on lisäksi mm. sähköposti, työkalu ryhmätöiden tekoon ja keskustelukanavia. Mukaan keskusteluryhmiin on tarkoitus saada työelämän edustajia tuomaan omaa näkemystään ja kokemustaan käsiteltävistä aiheista.

Virtuaaliset opintojaksot sisällytetään ammattikorkeakoulujen opinto-oppaisiin. Tutustumalla opetussuunnitelmiin tuleva virtuaaliopiskelija saa tietoa koulutusohjelmien tarjoamista verkko-opinnoista.

Tuotantorenkaat aloittaneet toimintansa

VirtAMK-hankkeessa mukana oleva projektipäällikkö Riitta Jaatinen yrityspalveluosastolta kertoo, että sisältötuotantorenkaiden toiminta on käynnistynyt. Ensimmäiset palaverit on pidetty, ja marraskuun loppuun mennessä lyödään lukkoon työryhmien aikataulut ja työnjako.

VirtAMK pyrkii tarjoamaan verkko-opetusta monipuolisesti eri aloilta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä mukana viidessä tuotantorenkaassa, jotka työstävät sisältöjä ohjelmistotuotannon, E-busineksen, lääkehoidon, huume ja päihdetyön sekä äitiyshuollon perusopetuksen verkko-opintoihin.

Opettajat voivat toteuttaa verkko-opintokokonaisuuksia myös tuotantorenkaiden ulkopuolella. Jo toteutuneiden kurssien kautta on haettu kokemuksia omilla opiskelijoilla. Kouvolan liiketalouden osasto on ollut mukana Tietie-verkko-opintojen toteuttajarenkaassa yhdessä Helsingin, Pohjois-Karjalan, Oulun, Turun, Kemi-Tornion, Vaasan, Jyväskylän ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt tietojenkäsittelyn verkko-opintokokonaisuus on jo käytössä. Tänä syksynä saatiin verkkokäyttöön myös Kymenlaakson AMK:n kirjaston tiedonhankinnan kurssi.

Opetuskulttuuri muuttuu

”Tämä on suuri kulttuurimuutos opettajille. Verkko-opettaminen edellyttää nopeaa reagointia opiskelijoiden kysymyksiin. Kun työtä voi tehdä missä ja milloin tahansa, on oman ajan hallinta vaikeampaa”, pohtii Riitta Jaatinen. ”Opettajan työ tulee kaikkien nähtäville, ja se vaatii rohkeutta. Siirtyminen verkko-oppimisympäristöihin vaikuttaa myös opettajien tekemiin opetusmateriaaleihin. Verkkomateriaaliin ja verkossa ohjaukseen on sisällytettävä se oheisviestinnän ja vuorovaikutuksen osuus, joka normaalisti tapahtuu oppitunneilla.”

Elokuussa 2000 käynnistyi Riitta Jaatisen vetämä Verkko.Ope-projekti, joka antaa ammattikorkeakoulun henkilöstölle valmiuksia virtuaalisen oppimisympäristön käyttöönottoon. Kurssilaiset saavat tietoa verkkopedagogiikasta ja sisällöntuottamisesta, ja oppivat samalla yhden oppimisympäristön (Learnig Space tai WebCT). Muille kymenlaaksolaisille koulutusorganisaatioille ja verkko-opetuksesta kiinnostuneille tahoille suunnattu Verkko.Ope II –projekti alkoi elokuussa 2001. Seuraavat koulutukset alkavat keväällä 2002, ja näille kursseille mahtuu vielä mukaan.

Verkko.Ope-projektista on syntymässä ammattikorkeakoulun ensimmäinen virtuaalista oppimisympäristöä koskeva tutkimus. Koulutuspäällikkö Sinikka Pulli tekee kasvatustieteiden gradun oppimisprosessin vaikutuksesta opettajaan Verkko.Ope-koulutuksen aikana.

Lisätietoja
Osastonjohtaja Riitta Muuronen, riitta.muuronen@kyamk.fi
p. (05) 220 8963 tai 050 339 4963
Projektipäällikkö Riitta Jaatinen, riitta.jaatinen@kyamk.fi
p. (05) 220 8827 tai 050 339 4827

http://www.tpu.fi/virtuaaliamk
http://www2.kyamk.fi/lehti/300/sivu8.html


[jutun alkuun]
Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5