Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Koskinen
8/00
27.4.00
V vsk.

Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5Sivu 6Sivu 7


Korkeakoulun 
juhlakausi alkaa

Korkeakoulututkinnon suorittaa Kymenlaaksossa noin 250 opiskelijaa

Marja Metso, tiedotus@kyamk.fi
Kuva: Suvi Korhonen, oh9suko@kyamk.fi

Maakunnan oman korkeakoulun, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, ensimmäinen vakinainen lukuvuosi on lopuillaan. Opiskelijat valmistuvat korkeakoulussa omaan tahtiinsa, mutta myös suurempia yhteisiä juhlia on joka vuosi. Tervetuloa seuraamaan korkeakoulun valmistumisjuhlia tänä keväänä! Juhlissa saa korkeakoulun tutkintonimikkeen käyttöönsä noin 250 opiskelijaa.
 


Ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto käy moneen paikkaan. Kun esimerkiksi julkiseen virkaan tai tehtävään vaaditaan korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto, korkeakoulun loppututkinto tai alempi korkeakoulututkinto, tämän kelpoisuusvaatimuksen täyttää henkilö, joka on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Jos taas tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, kelpoisia ovat joko sen tai jatkotutkinnon (lisensiaatti, tohtori) suorittaneet. (Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä, n:o 464/1998).
Juhlia useita Kaikissa juhlissa on valmistujia eri aloilta ja tässä luetellut luvut valmistuvista ovat arviolukuja - lopulliset luvut selviävät juhlien aikaan, koska korkeakouluopiskelijat valmistuvat yksilölliseen tahtiin. 

Kotkasta valmistuvien tutkintonimike on: insinööri (AMK), merikapteeni (AMK), metsätalousinsinööri (AMK), tradenomi, Bachelor of Business Administration tai sairaanhoitaja (AMK).

Kevään juhlakausi alkaa perjantaina 28.4. metsä- ja puutalouden toimipisteestä Kotkasta. Juhla on klo 10  toimipisteen ruokalassa, osoite Kärkisaarentie 1. Eri alojen AMK-tutkinnon suorittaneita valmistuu silloin vajaat 30. 

Perjantaina 5.5.2000 klo 10 pidetään valmistumisjuhla tekniikan ja liiketalouden toimipisteen ravintolassa Kotkassa. Silloin valmistuu eri aloilta noin 70 AMK-opiskelijaa. Myös puualan teknikoita valmistuu opistoasteelta vajaat 10. Osoite on Pääskysentie 1, Kotka.

Perjantaina 26.5. järjestetään valmistumisjuhla terveysalan toimipisteessä Jylpyllä, Kotkassa. Osoite on Takojantie 1. Siellä saa todistuksensa noin 60 eri alojen AMK-opiskelijaa Kotkasta. Juhla alkaa klo 10 hoitajien ammattiin siunaamisella Kotkan kirkossa. Siellä he myös antavat sairaanhoitajan lupauksen, joka on vanha perinne, muodostunut aiemmasta sairaanhoitajan valasta. Kahvitilaisuus alkaa klo 10.30 Jylpyn ravintolassa ja itse juhla klo 11.30 juhlasalissa. Juhlapuheen pitää toimialajohtaja Pertti Lintunen ja juhlassa luovutetaan ensimmäinen AMK:n erityisansiomerkki.

Lisätietoja
Sektorirehtori Kauko Yläsaari, kauko.ylasaari@kyamk.fi
Puh. (05) 220 8414 tai 050 339 4414.

Pohjois-Kymenlaaksossa järjestetään perjantaina 26.5.2000 valmistumisjuhla Kouvola-talossa. Valmistujia on kaikkiaan noin 90 ja heidän tutkintonimikkeensä on sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), tradenomi, Bachelor of Business Administration, medianomi (AMK) tai artenomi (AMK). Juhla alkaa klo 12 Kouvola-talolla. Sitä ennen on hoitajien ammattiin siunaaminen Kuusankosken kirkossa klo 10. Kahvitarjoilu on juhlan jälkeen noin klo 13.30 Kouvola-talolla. Juhlapuheen pitää kansanedustaja Markku Laukkanen.

Lisätietoja
Sektorirehtori Kaija Liski, kaija.liski@kyamk.fi
Puh. (05) 220 8753 tai 050 339 4753.
 

Ammattieettisiä 
ohjeita valmistuville
Eri ammattikunnat ovat luoneet kehittyessään ammatin erikoisasemaa vahvistavan eettisen normijärjestelmän, jota alan työntekijät pitävät ammatti-ihanteenaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa oman lupauksensa antavat ainakin terveysalan opiskelijat valmistuessaan ammattiinsa. Terveysalalla onkin jo pitkät perinteet eettisen näkökannan vaalimisessa.

Sairaanhoitajan lupaus tuli sairaanhoitajakouluissa yleisesti käyttöön 1950-luvulla. Se pohjautuu aiempiin erilaisiin eettisiin lupauksiin, joita sairaanhoitajat antoivat jo viime vuosisadalla. Esim. Yhdysvalloissa 1893 laadittiin ns. Florence Nightingalen vala, jonka ohjeita sovellettiin myös Suomessa. Lupausten taustalla on lääkäreiden vuosituhansia vanha Hippokrateen vala, joka on kirjoitettu antiikin Kreikassa.

Sairaanhoitajan lupaus

Lupaan kunniani ja omantuntoni kautta
auttaa lähimmäistäni,
tervettä ja sairasta,
kaikissa niissä toiminnoissa,
jotka tähtäävät terveyden säilyttämiseen
ja sen saavuttamiseen,
ihmisyyttä kunnioittaen,
rotuun, uskontoon ja asemaan katsomatta,
vaitiolovelvollisuutta unohtamatta.
Pyrin edistämään yhteistyötä
eri ammattiryhmien kanssa,
samoin kuin jatkuvasti kehittämään ammattitaitoani.


[jutun alkuun]
Paluu Koskisen pääsivulleSivulle 1Sivulle 2Sivu 3Sivu 4Sivu 5Sivu 6Sivu 7